Bilder från KL Auschwitz II-Birkenau
 

Klicka för att få större bild!

 

Lägret omgavs med ett vakttornsystem
s.k. Die kleine Postenkette

 

Träbaracker i karantänlägret

 

Sektor B IIb - familjeläger för judar från
gettot i Theresienstadt

 

Huvudvaktlokalen och s.k. "Dödsporten"
- utsikt från sektoren B IIc

 

Sektor B IIc - ett läger för ungerska judinnor

 

Vägen mellan sektorer B IIc och B IId

 

Fångarna från straffkompaniet
och sonderkommandot inkvarterades
i en särskilt isolerad del av lägret för män

 

Minnesstenen i familjeläger för zigenare

 

Sektor B IIf - fångarnas sjukhus

 

Resterna av lägretsutrustning

 

Dessa torn användes endast för att bevaka
judar från nyanlända tågtransporter

 

Vakttornen

 

Murade baracker i den äldsta
avdelningen B I - kvinnoläger

 

Interiören av bostadsbarack

 

Sektor B Ia

 

Lägret i Birkenau var
ca 2 kvadratkilometer stort

 

Avlastningsrampen, där SS-läkarna
genomförde selektioner bland
 nyanlända judar

 

Järnvägsspår tog slut vid ingången
till gaskammaren II och III

 

Vakttornet

 

Ingången till avklädningsrummet
i gaskammare III

 

Ruinerna av gaskammaren
och krematoriet nr III

 

Ruinerna av gaskammaren
och krematoriet nr III

 

Bilderna på judar från Bedzin,
vilka efter befrielsen hittades
i Birkenau

 

Med dessa rälser åkte in i Birkenau
tågransporter med dödsdömda judar

Om mig

Vad kan man se i Auschwitz?

Öppettider

Hur kommer man till Auschwitz?

Lägrets historia

Bilder från KL Auschwitz I

Galleriet

Länkar

Startsida

 

 

 

Michal Kubica - auktoriserad svensktalande guide och reseledare

Michał Kubica - licencjonowany przewodnik i pilot grup skandynawskich

tel: +48 (0)502 759 885
e-mail: mikubica@wp.pl
hemsidor: www.guiden.pl och www.mikubica.pl