Bilder från KL Auschwitz I

 

Klicka för att få större bild!

 

Vakttornet

 

 

Huvudporten "Arbeit macht frei"

 

 

Vaktstyrkan, i fönstret speglar lägrets
kök och huvudport

 

 

Uppställningsplatsen

 

 

Lägret grundades i f.d. polska
militärkaserner

 

 

Fångarnas sovsal

 

 

Endast s.k. fångfunktionärer fick bo
i enkelrum

 

 

Fångarnas toalett

 

 

Fångarnas badrum

 

 

Målningen i badrum

 

 

Bostadsbyggnaderna

 

 

"Dödsväggen"

 

 

Källaren av block 11 ("Dödsblocket")

 

 

Block 11 - i bakgrunden syns det
ingången till ståceller

 

 

Behandlingsrummet, där SS-läkarna
mördade fångar

 

 

Lägret omgavs med två rader av elektriskt
stängsel

 

 

Lägrets första krematorium

 

 

Gaskammaren i krematorium I

 

 

Ugnarna i krematorium I

 

 

Ugnarna i krematorium I

 

 

Dessa burkar innehöll giftgas Zyklon B

 

 

Konkreta bevis på förbrytelserna

 

 

Konkreta bevis på förbrytelserna

 

 

Konkreta bevis på förbrytelserna

 

 

Konkreta bevis på förbrytelserna

 

 

Konkreta bevis på förbrytelserna

 

 

Minnesplatsen i block 27

 

 

Den belgiska utsällningen

 

 

Den belgiska utställningen

 

 

Vaktottornet

 

 

Om mig

Vad kan man se i Auschwitz?

Öppettider

Hur kommer man till Auschwitz?

Lägrets historia

Bilder från KL Auschwitz II-Birkenau

Galleriet

Länkar

Startsida

 

 

Michal Kubica - auktoriserad svensktalande guide och reseledare

Micha³ Kubica - licencjonowany przewodnik i pilot grup skandynawskich

tel: +48 (0)502 759 885
e-mail: mikubica@wp.pl
hemsidor: www.guiden.pl och www.mikubica.pl