Vad kan man se i Auschwitz?

 

Statliga Museet Auschwitz-Birkenau i Oswiecim erbjuder tre typer av visningar:

 

 

1.  Standardvisning (ung. 3,5 timmar)

En fast utställning i huvudlägret KL Auschwitz I:

- huvudporten ”Arbeit macht frei”
- massförintelse
- konkreta bevis på förbrytelserna i KL Auschwitz
- fångarnas liv
- block 11 ("dödsblocket")
- uppställningsplats
- gaskammaren och krematorium I

KL Auschwitz II – Birkenau:

- ”Dödsporten”
- träbarackerna i karantänlägret
- avlastningsrampen
- ruinerna av gaskammare och krematorium II

 

 

2.  Studiebesök (ung. 6 timmar) rekommenderas först och
     främst för skolgrupper och de som vill fördjupa sina
     kunskaper om förintelsen  

KL Auschwitz I:

- huvudporten "Arbeit macht frei"
- massförintelse
- konkreta bevis på förbrytelserna i KL Auschwitz
- fångarnas liv
- block 11 ("dödsblocket")
- block 27 (judarnas martyrskap och kamp) resp. nationella
  utställningar
- uppställningsplats
- gaskammaren och krematorium I

KL Auschwitz II – Birkenau:

- ”Dödsporten“
- bostads- och latrinbarackerna i karantänlägret
- avlastningsrampen
- murade baracker i kvinnoläger
- ruinerna av gaskammaren och krematoriet nr II, III, IV och
  V
- resterna av lägerförrådet ”Kanada II“
- lägerbadhus (Zentralsauna)

 

 

3.  Tvådagarsvisning (ung. 8 timmar)

Dag 1:
ett utvidgat studiebesök i huvudlägret KL Auschwitz I

- huvudporten "Arbeit macht frei"
- massförintelse
- konkreta bevis på förbrytelserna i KL Auschwitz
- fångarnas liv
- block 11 ("dödsblocket")
- block 27 eller nationella utställningar
- uppställningsplats
- gaskammaren och krematorium I

Dag 2:
ett studiebesök i KL Auschwitz II – Birkenau

- "Dödsporten"
- bostads- och latrinbarackerna i karantänlägret
- straffkompaniet- och barnbarackerna
- avlastningsrampen
- ruinerna av gaskammaren och krematoriet nr II, III, IV
  och V
- resterna av en provisorisk gaskammare (“Vita huset”)
- massgravar av sovjetiska krigsfångar
- resterna av lägerförrådet "Kanada II"
- lägerbadhus (Zentralsauna)

 

Min gedigna erfarenhet tillåter mig att rätta mig efter de särskilda behov som samtliga skandinaviska besökare kan ha. Jag anpassar mig gärna och mitt mål är att tillgodose de individuella behov samt önskemål som varje enskild grupp har!

För ytterligare information angående bokningsvillkor och priser så får ni kontakta mig. Jag ska gärna svara på era frågor!

 

 

Om mig

Öppettider

Hur kommer man till Auschwitz?

Lägrets historia

Bilder från KL Auschwitz I

Bilder från KL Auschwitz II-Birkenau

Galleriet

Länkar

Startsida

 

 

 

Michal Kubica - auktoriserad svensktalande guide och reseledare

Michał Kubica - licencjonowany przewodnik i pilot grup skandynawskich

tel: +48 (0)502 759 885
e-mail: mikubica@wp.pl
hemsidor: www.guiden.pl och www.mikubica.pl